Vinterbekæmpelse

Serviceaftaler om vinterbekæmpelse og renholdelse på private fællesveje

Foreningen har underskrevet en kontrakt med firmaet FMT, som sikrer snerydning på følgende veje:

  • Agnesvej
  • Borgevej
  • Borrekrattet
  • Caroline Amalie Vej 58+
  • Caroline Amalie Vej 108+
  • Ingridsvej
  • Margrethvej/Louisevej
  • Sorgenfrigårdsvej  104

Grundejerforeningen lægger navn til, men samarbejdet med firmaet, inddrivelse af bidrag mm udføres af kontaktpersoner fra de enkelte veje. Den økonomiske model vil ikke få indflydelse på foreningens økonomi.

Vi arbejder videre med en aftale om brønde. Vi arbejder også på at få Borgevej med, hvis kommunens ordning ikke fortsætter.

For yderligere information se denne præsentation:

Vinterbekæmpelse

Beskrivelse af hvordan ordningen fungerer:

Administration af snerydning

Skulle du have spørgsmål om ordningen kan du skrive til bestyrelsen på:

bestyrelsen@sorgenfrigaard.dk