Vejlaug ‘Borgevej’

I december 2020 har beboerne på Borgevej stiftet et vejlaug.

Vejlauget fungerer uafhængigt af Grundejerforeningen, men har i en startfase aftalt, at bestyrelsen kan publicere dokumenter med relation til lauget’s arbejde.

Dette vil typisk omhandle vor kontakt til kommunen, aktiviteter på vejen med henblik på vedligeholdelse, beslutninger og referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling.

 

Vejlaug vedtægter

Vejlaug dokumenter