Vedligeholdelse

Dine hække skal være klippede og vedligholdte ud mod fortov og områdets stier. Beplantninger skal holdes inde på det private areal. Desuden skal du beskære lavt hængende grene, som kan være til gene for andre. Frihøjden over fortov/ cykelsti skal være 2,8 m og frihøjden over kørebanen skal være 4,2 m.

Klik på billedet for at se en større version

 

Undgå at benytte plæneklippere og andre støjende havemaskinger om morgenen og sent på aftenen eller på tidspunkter, hvor naboerne i øvrigt må forventes at føle sig generet.

Du skal holde din del af fortovet ryddet – også om vinteren. På de offentlige veje sørger kommunen for snerydning. Grundejere på de private fællesveje har mulighed for i fællesskab at abonnere på en snerydningsordning, som en arbejdsgruppe under grundejer-foreningen administrerer. Se under fanen ‘Vinterservice’.