Udstrækning

Sorgenfrigaards Villakvarter

Sorgenfrigaards Villakvarter blev udstykket i år 1900. Navnet stammer fra, at arealet oprindelig tilhørte Sorgenfrigaard i den nordlige del af Bondebyen i Lyngby. Kvarteret ligger på et kuperet terræn mellem Lundtoftesletten og Mølleådalen /Sorgenfri Slotspark.

Samtidig er området centralt placeret i Kgs. Lyngby med gode indkøbsmuligheder, trafikforbindel-ser og kort afstand til København.

Opførelsen af kvarterets bygninger og anlæggelsen af haver er sket over lang tid og rummer derfor stor variation i både størrelse og stil. Dette har ført til, at området i dag fremtræder som et smukt og afvekslende bylandskab med skiftende tiders arkitekturudtryk. Og haveanlæg er hensynsfuldt indarbejdet i Mølleådalens natur.

De rekreative værdier er ikke kun til glæde for beboerne, men også for de mange fodgængere, motionister, cyklister og kanoroere, der færdes i området.

Alt dette er værdier, vi skal værne om, og det er i dette perspektiv. Grundejerforeningen finder det vigtigt at bevare områdets særlige karakter med store grunde, levende hække og store løvfældende træer.

Områdets veje
Sorgenfrigaards Grundejerforening omfatter et villakvarter med ca. 320 ejendomme, beliggende på følgende veje:

Agnesvej
Borgevej
Borrekrattet
Caroline Amalie Vej
Fuglevadsvej
Gyrithe Lemches Vej 3-8
Ingridsvej
Louisevej
Margrethevej
Sorgenfrigårdsvej 101-111C
Skovbrynet 94-100
(Se luftfoto ovenfor)