Udstrækning

Sorgenfrigaards Villakvarter

Sorgenfrigaards Villakvarter blev udstykket i år 1900. Navnet stammer fra, at arealet oprindelig tilhørte Sorgenfrigaard i den nordlige del af Bondebyen i Lyngby. Kvarteret ligger på et kuperet terræn mellem Lundtoftesletten og Mølleådalen /Sorgenfri Slotspark.

Samtidig er området centralt placeret i Kgs. Lyngby med gode indkøbsmuligheder, trafikforbindel-ser og kort afstand til København.

Opførelsen af kvarterets bygninger og anlæggelsen af haver er sket over lang tid og rummer derfor stor variation i både størrelse og stil. Dette har ført til, at området i dag fremtræder som et smukt og afvekslende bylandskab med skiftende tiders arkitekturudtryk. Og haveanlæg er hensynsfuldt indarbejdet i Mølleådalens natur.

De rekreative værdier er ikke kun til glæde for beboerne, men også for de mange fodgængere, motionister, cyklister og kanoroere, der færdes i området.

Alt dette er værdier, vi skal værne om, og det er i dette perspektiv, Grundejerforeningens servitutter og arbejde skal ses. Grundejerforeningen finder det vigtigt at bevare områdets særlige karakter med store grunde, levende hække, store løvfældende træer og med en bebyggelse i “villastil”, som servitutterne foreskriver.

Områdets veje
Sorgenfrigaards Grundejerforening omfatter et villakvarter med ca. 320 ejendomme, beliggende på følgende veje:

Agnesvej
Borgevej
Borrekrattet
Caroline Amalie Vej
Fuglevadsvej
Gyrithe Lemches Vej 3-8
Ingridsvej
Louisevej
Margrethevej
Sorgenfrigårdsvej 101-111C
Skovbrynet 94-100
(Se luftfoto ovenfor)