Trægruppen

Træerne i foreningen

I Sorgenfrigaards Grundejerforening står mange gamle både sjældne og bevaringsværdige træer.

Træer er vigtige for klimaet og berettiger i høj grad til at definere vores områdes kendetegn ” Det Grønne Område”.

Fra 2005 til 2022
Dygtige trækonsulenter udarbejdede i 2005 en træregistrant over alle de store og bevaringsværdige træer i grundejerforeningen. Her kunne hver enkelt grundejer finde sine egne træer samt en betegnelse af træets sort, sundhed, højde, omfang og af bladkronens karakter. Det gjaldt både havetræer, vej- og skeltræer.

I 2013 udarbejdede vi i grundejerforeningen en revurdering af træernes bestand for på den måde at dokumentere, hvor mange træer der stadig stod, og hvor mange træer der var blevet fældet i de mellemliggende år.

Den overordnede motivation til dette registreringsarbejde har været oplysning og at skabe fokus på bevarelse af træerne og naturen omkring os.

I forbindelse med registreringen i 2005 og i revurderingen fra 2013 findes desuden en forklaring på typekoder, kort og liste pr adresse:

Fra 2022

Den 1. september 2022 godkendte kommunalbestyrelsen en lokalplan 241 for Sorgenfrigaards Villakvarter, hvori der i bilag 3 findes en opdateret oversigt (LOKALPLAN (plandata.dk)) for de bevaringsværdige træer, der af kommunen anses udgøre et værdifuldt bidrag til at understøtte kommunalbestyrelsens ønske om at fremstå som en attraktiv grøn kommune.

Er du ejer af et eller flere af disse bevaringsværdige træer, skal du derfor være opmærksom på følgende:

  • Du skal passe og vedligeholde træet nænsomt.
  • Træet må ikke fældes eller beskæres uden kommunens tilladelse.
  • Hvis du får kommunens tilladelse til at fælde, f.eks. grundet sygdom i træet, vil kommunen kræve genplantning af et træ af samme art og af en vis størrelse.
  • Hvis et bevaringsværdigt træ fældes uden kommunens tilladelse, kan kommunen lægge sag an mod dig som ejer.

Du kan læse mere på LTK’s hjemmeside under: Bevaringsværdige træer | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)

Vi har i grundejerforeningen traditionelt fokuseret på bevaring og beskæring snarere end fældning, og vi opfordrer jer til at læse vores folder om emnet: Træerne.

Det er ikke billigt at vedligeholde de store træer, og derfor er der i dag afsat et beløb i grundejerforeningens budget, hvor man kan søge om økonomisk støtte til konsultation vedrørende vedligehold og beskæring.

I tvivlsspørgsmål eller behov for mere viden, er du altid velkommen til at kontakte grundejerforeningen for yderligere hjælp og rådgivning.