Trægruppen

Træerne i foreningen

I Sorgenfrigaards Grundejerforening står mange både sjældne og bevaringsværdige træer.

Grundejerforeningen er gammel, og mange af træerne er ligeså. Træerne  i grundejerforening er i høj grad med til at berettige vores kendetegn ” Det Grønne Område”

Træer er vigtige for vores område. Vi har traditionelt fokuseret på bevaring og beskæring snarere end fældning. Vi opfordrer jer til at læse vores folder om emnet:

Det er ikke billigt at vedligeholde de store træer, og derfor er der i dag sat et beløb i grundejerforeningens budget, hvor man kan søge om økonomisk støtte til konsultation vedrørende vedligehold og beskæring.

Dygtige trækonsulenter udarbejdede i 2005 en træregistrant over alle de store og bevaringsværdige træer i grundejerforeningen. Her kan hver enkelt grundejer finde sine egne træer samt en betegnelse af træets sort, sundhed, højde, omfang og af bladkronens karakter. Det gælder både havetræer, vej- og skeltræer.

I 2013 udarbejdede vi i grundejerforeningen en revurdering af træernes bestand for på den måde at dokumentere, hvor mange træer der stadig står, og hvor mange træer der er blevet fældet i de mellemliggende år.

Den overordnede motivation til dette registreringsarbejde har været oplysning og at skabe fokus på bevarelse af træerne og naturen omkring os.

I forbindelse med registreringen i 2005 og i revurderingen fra 2013 findes endvidere en forklaring på typekoder, kort og liste pr adresse:

Mistrives et træ, kan det være nødvendigt at fælde det eller at beskære det, dog er det vigtigt altid at henvende sig til grundejerforeningen om råd og vejledning. Ofte er det nok at skære træet tilbage for at give det en fortsat sund vækst.

De fleste af træerne i Grundejerforening står på grundejernes egne parceller, men nogle er vejtræer eller skeltræer til vej (begge markeret med rødt i registranten), som ikke må fældes på egen foranledning.

I årerne 2019-2020 vil der blive udarbejdet en konkret lokalplan for området, som  forventeligt vil have fokus på bevaring af kvarterets særpræg, herunder den skovagtige beplantning, og fortsat blive lagt vægt på bevaring af træer.

Ved tvivlspørgsmål, eller ved behov for mere viden, kan du altid kontakte Grundejerforeningen for yderligere hjælp og rådgivning.