Historie

FØR UDSTYKNINGEN AF SORGENFRIGÅRD

I 1767 blev Lyngbyjordene, der havde udgjort et rytterdistrikt under Kronen, bøndernes ejendom. I 1778 skete udskiftningen af jordene i Lyngby – således at jorden deltes i tre såkaldte marker. Før dette tidspunkt var jordene udlagt i smalle strimler, således at den enkelte gård havde jord placeret mange forskellige steder.

De jorder der lå nord for Bondebyen langs Mølleåen udgjorde den såkaldte ”Borremark”. David Jørgensens enke på Sorgenfrigård – der var den sidste gård i landsbygaden mod nord – blev ejer af største delen af Borremarken. Gården blev på i alt 86 tønder land.

Der er udarbejdet et kort der viser jordenes fordeling i 1778. Her ser man den oprindelige Fuglevadsvej – en grusvej der går langs mosen ved Mølleåen fra Sorgenfrigård til Fuglevad Mølle – altså noget vestlige end i dag. Andre veje var der ikke i området.

Lyngby sogn var et tyndt befolket område den gang – ved folketællingen i 1840 var der kun 3.000 indbyggere – og i 1900, hvor vort kvarter skabtes ved salg af en del af Sorgenfrigårds jorder, var der 7000 indbyggere i Lyngby sogn.

Om salget af Sorgenfrigårds jorder og den efterfølgende udstykning i villagrunde er der fortalt udførligt i Lyngbybogen i 1984 og i 1990.

Link til Lyngby Taarbæk Historisk-topografisk Selskab