Carport, garage og skure

Carporte/Garager, Udhuse og Skure

Særligt vedr. carport, garage og udhus

Tilpas så vidt muligt carport eller garage til beboelseshuset ved valg af materialer.

Afstand til vejskel (bagkant af fortov) bør være mindst 3,77 m.

Det følger dermed servitutternes krav til øvrige bygninger.

Hvis der ikke findes en overkørsel i forvejen, skal den udføres efter Lyngby-Taarbæk Kommunes retningslinjer.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at overholde afstandsbestemmelserne i forbindelse med carporte m.v., kan en eventuel dispensation søges hos grundejerforeningen.

Bemærk : Nybygning eller genopførelse af en carport eller garage, kræver ligeledes at du orienterer dine naboer og søger godkendelse hos grundejerforeningen.

Småbygninger på under 10 m2 skal – uanset bestemmelserne i bygningsreglementet – sagsbehandles hos grundejerforeningen for at medvirke til godt naboskab gennem naboorientering.

Du er velkommen til at kontakte foreningens byggeudvalg, hvis du har yderligere spørgsmål.

Det er vigtigt at bevare de mange karakteristiske træer og buske i området. Du opfordres derfor til at tage særligt hensyn til træer og buske, når der skal gøres plads til bilen f.eks. i form af en carport eller garage. Husk altid at efterplante ved træfældning.