Byggeplaner

Dine Byggeplaner

Hvis du ønsker at bygge om eller til – eller hvis du skal foretage dig andre ting, som kræver tilladelse fra kommunen, skal du huske at søge byggetilladelse hos Lyngby-Taarbæk kommune, og i den forbindelse være specielt opmærksom på reglerne i Lokalplan 241 gældende vores område.

Du finder Lokalplan 241 her:

Lokalplan 241

I grundeejerforeningen er vi meget optaget af det gode naboskab, og du skal derfor huske i forbindelse med eventuelle byggeplaner at orientere naboer, bagboere og genboer, som berøres af projektet. De skal både kende til og have mulighed for at kommentere projektet.

Det er  også vigtigt at bevare de mange karakteristiske træer og buske i området. Du opfordres derfor til at tage særligt hensyn til træer og buske, når der skal gøres plads til nyt  byggeri på grunden. Husk altid at efterplante ved træfældning.

Har du i projektet mulighed for at vælge mellem forskellige udformninger, byggematerialer mv., vil vi anbefale følgende:

  • Skab sammenhæng i materiale- og farvevalg mellem carport, garage, hus og andet.
  • Brug naturmaterialer, hvor dette kan gøres.
  • Søg balancerede, harmoniske løsninger.
  • Anvend jord- og naturfarver samt sort og hvid.